Wybory do Samorządu Uczniowskiego :)

W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą.

Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu S U: Przewodnicząca- M. Przybyłowska kl. VII. Zastępca przewod.- P. Okońska kl. VIII. Sekretarz- A. Stasiak kl.VII. Skarbnik – A. Wytlib kl.VIII. Członkowie: M. Wojcieszak – kl. VIII i J. Król – kl.VII. Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Dodaj komentarz