Stymulacja Słuchu Johansena

STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA

 • Znaczna liczba dzieci z zaobserwowanymi trudnościami w języku i wymowie, w tym również z problemami w czytaniu i pisaniu, posiada niewystarczająco rozwinięty mechanizm przetwarzania dźwięków (słuchu). Badania podejmowane w tym zakresie prowadzą między innymi do wniosków, że zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków mogą być przyczyną problemów z mową oraz w sposobie w jakim dzieci odbierają (lub słyszą) dźwięki w słowach.

Metoda Johansena IAS jest programem terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się muzyki specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.

Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzanej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowywany jest zindywidualizowany program terapii stosownie do wyników diagnozy oraz stosownie do stwierdzonych możliwości oraz potrzeb – ponadto dobierany jest zestaw dźwięków do terapii i tworzona jest dedykowana dla tej osoby płyta CD do dalszej terapii.

Metoda Johansena IAS przeznaczona jest zarówno dla małych dzieci (od trzeciego roku życia), dzieci starszych, młodzieży, jak i dla dla osób dorosłych – dla osób z różnymi problemami mowy i/lub języka, zarówno mówionego jak i pisanego (włączając w to specyficzne trudności z nauką u dzieci oraz dysleksję). Omawiane problemy mogą dotyczyć jednego lub wielu z następujących obszarów:

 • Niepoprawne wymawianie części słów (“zjadanie”/dodawanie/zniekształcanie części słów)

 • Ograniczenie w zakresie zrozumienia języka mówionego

 • Opóźniony rozwój mowy

 • Zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)

 • Język pisany – dysleksja

 • Czytanie

 • Zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów

 • Niepoprawne rozpoznawanie fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)

 • Ograniczenie lub niedorozwój organizacji/ koordynacji ruchu – dyspraksja

 • Osoby z ADHD, Autyzmem i powiązanymi zaburzeniami

 • Rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń

 • Zaburzenia koncentracji oraz uwagi

 • Problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość

 • Niepoprawne zachowania w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 • Nadwrażliwość na głośne lub niektóre dźwięki 

W wyniku zastosowania terapii dźwiękowej metodą Johansena IAS, informacje docierające ze świata zewnętrznego do osoby są przetwarzane szybciej i efektywniej, dzięki czemu z kolei usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:

 • zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci

 • rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów)

 • zdolności koncentracji i uwagi

 • poprawy oceny własnej i komunikacji interpersonalnej

 • często obserwowana jest również poprawa w czytaniu i poprawnym kojarzeniu liter z dźwiękami (zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów), a dzięki temu również poprawie ulega pisownia wyrazów

  Terapeuci:

 • Monika Gałdyn-Stasiak

 • Magdalena Kucia

 

Dodaj komentarz