NABÓR SŁUCHACZY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W  KORZECZNIKU

NA OGŁASZA  NABÓR   SŁUCHACZY

NA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

R.O3 PROWADZENIE

PRODUKCJI ROLNICZEJ

W ZAWODZIE ROLNIK

Zdobycie kwalifikacji daje uprawnienia:

 – do wykonywania zawodu

 – do ubiegania się o dotacje ze środków unijnych

 – do nabywania gruntów rolnych

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Sekretariat Szkoły, Korzecznik 41, 62-650 Kłodawa,
tel. (063) 27-35-218, kom.667 994 697

w godz. od 8.30 do 16.00

Dodaj komentarz