METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

Batii Strauss pochodzi z Izraela, Polskę odwiedziła w 1997 roku. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela.

Autorka podaje następujące etapy pracy z utworem:
1.    Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
2.    Realizacja w tańcu.
3.    Gra na instrumentach.
4.    Połączenie tańca z instrumentacją.
5.    Mówienie o muzyce.

Oto niektóre utwory opracowane przez Batii Strauss:
·    Country dance – J. F. Handel,
·    Fiesta Aymara – mel. ludowa – Argentyna,
·    Galop – D. Kabalewski,
·    Taniec węgierski – J. Brahms,
·    Polka Italiano – S. Rachmaninow, 
·    Le Basque – ar. J. Galway, 
·    Pizzicato – L. Delibes,
·    Marsz turecki – L. van Beethoven,
·    Marsz Radeckiego – J. Strauss,
·    Moment Musicale – Fr. Schubert.

Zajęcia tą metodą, są prowadzane u nas w szkole przez panią Monikę Gałdyn-Stasiak

Dodaj komentarz