Logopedia

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka

jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach lub parach).

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące,

ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )

– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,


Dodaj komentarz