Klasa 8

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

Od 26 października do 6 listopada 2020 roku klasa 8 realizować będzie projekt edukacyjny, którego celem jest przyjazne i merytoryczne przyswojenie wiedzy w czasie nauczania zdalnego. Na projekt składają się zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Każdy z Was będzie miał obowiązek opracować je w dowolnej, wybranej przez siebie formie – plakatu, prezentacji, filmu czy teczki (lapbook), które będą efektem końcowym projektu. Za udział w projekcie otrzymacie punkty z każdego przedmiotu – im większe zaangażowanie, tym automatycznie liczba punktów będzie wyższa. O szczegółach poinformują Was nauczyciele. Pamiętajcie, że konsultacje odbywać się będą w czasie godzin lekcyjnych, zgodnie z dotychczasowym planem.

PROJEKT EDUKACYJNY „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”

  • historia, biologia, edb – Choroby, które dziesiątkowały ludzkość (dawniej i dziś) i sposoby im zapobiegania
  • geografia, j. angielski – Zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie
  • informatyka, wych.fiz. – Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka
  • geografia, fizyka – Odnawialne źródła energii
  • geografia, wos, doradztwo zawodowe, matematyka – Problem bezrobocia, jak skutecznie szukać pracy
  • wos, matematyka – Oszczędzanie przez ekologię (np. jak instalacja fotowoltaiczna może wpłynąć na niższe koszty utrzymania domu) + budżet domowy
  • historia, wos – Mam swoje zdanie i prawa! – protesty i strajki dawniej (po 1945 r.) i dziś (w dobie pandemii COVID)
  • j. polski – Czy mam wpływ na problemy współczesnego świata – rozprawka

______________________________________________________________________________

KLASA 8
FIZYKA (22.06.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: Powtórzenie wiadomości z optyki.
Zapoznać się z tematem podanym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq

KLASA 8
FIZYKA (15.06.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.
Zapoznać się z tematem podanym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku—krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH

GEOGRAFIA, 10.06.2020 r., Temat: Na stacji polarnej.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku. Nauczycie się wskazywać najważniejsze zakresy badań prowadzonych na obszarach okołobiegunowych. Poznacie wkład Polaków w badania obszarów okołobiegunowych oraz dowiecie się, jaki jest status prawny Arktyki i Antarktyki. Obejrzyjcie również zamieszczone poniżej filmy: jeden o tym, jak pracują i spędzają czas wolny pracownicy Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz drugi o ekspedycji naukowej na Polską Stację Antarktyczną im H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Archipelag Szetlandów Południowych).

WOS, 09.06.2020 r., Temat: Informacja i przekaz na wagę złota.

Zapiszcie w zeszytach temat Informacja i przekaz na wagę złota i zapoznajcie się z nim w podręczniku. Poznacie funkcje reklamy i przekazu kampanii społecznych oraz znaczenie badań opinii publicznej.

HISTORIA, 09.06.2020 r., Temat: Przemiany gospodarczo – społeczne w Polsce po 1989 roku.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku. Dowiecie się o reformach – gruntownej przebudowie polskiej gospodarki z modelu komunistycznego (czyli z centralnie planowanej), na model rynkowy. Poznacie też zmiany w życiu kulturalnym i edukacji.

KLASA 8
FIZYKA (08.06.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek.
Zapoznać się z tematem podanym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/DpTCQujkZ

WOS, 05.06.2020 r., Temat: Jak korzystać ze środków masowego przekazu.

Proszę o zapisanie powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku (str. 209-214) i na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/wladza-nad-informacja/D1GLvnSUH).

EDB, 04.06.2020 r., Temat: Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi.

Zapiszcie w zeszytach temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku (151-155) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U). Następnie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

GEOGRAFIA, 03.06.2020 r., Temat: Antarktyda – kraina lodu.

Po zapisaniu tematu w zeszytach, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 149-152) oraz na e-podręcznikach: https://epodreczniki.pl/a/arktyka-i-antarktyka—srodowisko-przyrodnicze-obszarow-podbiegunowych/DNVKXvRHa (temat połączony z przyszłą lekcją). Po zapoznaniu się z materiałami, obejrzyjcie zamieszczony poniżej film.

WOS, 02.06.2020 r., Temat: Samorząd terytorialny – gmina, powiat, województwo

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx). Na tej lekcji dowiecie się, czym jest samorząd terytorialny. Poznacie struktury władzy samorządowej oraz sposoby jej wyboru. Nauczycie się, na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości. Dowiecie się, jakie są kompetencje gmin, powiatów i województw oraz jakie są możliwości finansowania zadań samorządu terytorialnego.

HISTORIA, 02/04.06.2020 r., Temat: Rocznica pierwszych wolnych wyborów.

Proszę o zapisanie tematu i zaznajomienie się z zamieszczonymi poniżej materiałami. Przypomnicie sobie postanowienia Okrągłego Stołu i poznacie atmosferę wyborów czerwcowych.

https://epodreczniki.pl/a/co-serwowano-przy-okraglym-stole/DCpfjKSsi

https://dzieje.pl/aktualnosci/30-lat-temu-odbyly-sie-czesciowo-wolne-wybory-parlamentarne-zakonczone-zwyciestwem

KLASA 8
FIZYKA (01.06.20r.)
Na początku to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
Dziś trochę zabawy. Bawcie się dobrze rozwiązując zadania podane w linku.
https://learningapps.org/1342783
https://learningapps.org/7373170

WOS, 29.05.2020 r., Temat: Media we współczesnym świecie.

Po zapisaniu powyższego tematu, zapoznajecie się z nim w podręczniku (209-214) oraz na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/a/mlody-czlowiek-swiadomym-odbiorca-mediow/DgPrF5D62).

EDB, 28.05.2020 r., Temat: Zagrożenia związane z działalnością człowieka.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 145-150) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-zagrozenia/DVDf9Pi2e).

GEOGRAFIA, 27.05.2020 r., Temat: Człowiek w Australii.

Proszę zapisać temat w zeszycie i standardowo zapoznać się z nim w podręczniku. Dowiecie się o zaludnieniu jednego z największych państw świata oraz poznacie jego gospodarkę. Po zaznajomieniu się z tematem, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy będące doskonałym podsumowaniem.

WOS, 26.05.2020 r., Temat: Podsumowanie działu – Prawa człowieka, nieletni wobec prawa.

Po zapisaniu tematu, zapoznajcie się z treściami w podręczniku na str. 201-202 oraz na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/ja-i-moje-prawa—podsumowanie/DPQeVJhRB. Następnie, wykonajcie w zeszytach polecenia 1-3 ze str. 201.

HISTORIA, 26/28.05.2020 r., Temat: III Rzeczpospolita.

Proszę o zapisanie tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach (temat z platformy częściowo porusza kwestie kolejnej lekcji): https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DV8wiVoeR.

KLASA 8
FIZYKA (25.05.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: Przejście wiązki światła przez pryzmat.
Zapoznać się z tematem podWOS, anym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/D13X5QgzI

WOS, 22.05.2020 r., Temat: Młodzi ludzie w kontakcie z prawem.

Po zapisaniu powyższego tematu, zapoznajcie się z nim w podręczniku oraz z lekcją na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/b/nieznajomosc-prawa-szkodzi/P1H5yEn5d). Dowiecie się o m.in.odpowiedzialności karnej nieletnich czy przysługujących Wam uprawnieniach w przypadku zatrzymania przez służby mundurowe.

EDB, 21.05.2020 r., Temat: Zagrożenia pożarowe.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB). Następnie, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

HISTORIA, 21.05.2020 r., Temat: Rozpad ZSRS, Czechosłowacji i Jugosławii.

Po zapisaniu tematu w zeszytach, zapoznajcie się z treściami w podręczniku (str. 213-217) oraz z zamieszczonymi poniżej filmami. Omawiane treści, jak na pewno zauważyliście, już się pojawiły, tym bardziej nie powinniście mieć problemów z ich przyswojeniem.

https://www.youtube.com/results?search_query=rozpad+czechos%C5%82owacji

GEOGRAFIA, 20.05.2020 r., Temat: Australia i Oceania na mapie.

Proszę o zapisanie z zeszytach powyższego tematu – znajdziecie go pod tym samym tytułem w podręczniku. Następnie, zapoznajcie się z treściami dostępnymi na platformie e-podręczniki (link: https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gos…). Nauczycie się określać położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznacie poszczególne elementy środowiska przyrodniczego Australii – w lepszym przyswojeniu wiedzy na ten temat pomogą Wam filmy, które zamieściłem poniżej.

WOS, 19.05.2020 r., Temat: Uprawnienia policji i służb mundurowych.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku (znajdziecie go pod tym samym tytułem) i na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/organy-scigania/DNrpnRdYa). Przypominam, by sumiennie wykonywać notatki – Wasze zeszyty zostaną zebrane (po uprzednim poinformowaniu przeze mnie) i ocenione.

HISTORIA, 19.05.2020 r., Temat: Jesień Narodów.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu oraz o zapoznanie się z nim w podręczniku (str. 209-212) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9). Obejrzyjcie również zamieszczony poniżej film.

INFORMATYKA 18 maj 2020 na oddanie testu macie tydzień. Proszę o odesłanie testu na adres magdapk@o2.pl

KLASA 8
FIZYKA (18.05.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.
Zapoznać się z tematem podanym w linku.Tylko punkt 1 i 2.
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

WOS, 15.05.2020 r., Temat: Ochrona praw człowieka.

Po zapisaniu tematu w zeszytach, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 186 – 191) oraz na e-podręcznikach (uwaga, są dwa linki: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-praw-i-wolnosci-w-polsce/D183skr9M oraz https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D73pSgrgC). Odwiedźcie też stronę Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich) oraz Rzecznika Praw Dziecka (https://brpd.gov.pl/czym-zajmuje-sie-rzecznik-praw-dziecka/).

EDB, 14.05.2020 r., Temat: Zagrożenia powodziowe

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 131-137) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne—powodzie/D6mCFMlbh). Poznacie przyczyny i rodzaje powodzi, jakie są skutki wystąpienia tej klęski żywiołowej, sposoby zapobiegania powodzi oraz postępować przed powodzią, w jej trakcie i po ustąpieniu. Na koniec obejrzyjcie zamieszczony poniżej reportaż.

GEOGRAFIA, 13.05.2020 r., Temat: Lekcja powtórzeniowa – Ameryka.

Proszę o zapisanie powyższego tematu. Krótkie podsumowanie działu znajdziecie na stronach 128-134 w podręczniku. Zachęcam Was też do przejrzenia przerobionych treści i notatek. W zeszytach wykonujecie zadania 1-8 ze str 133-134 (sprawdzę je po powrocie do szkoły).

WOS, 12.05.2020 r., Temat: Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP

Po zapisaniu tematu w zeszytach przedmiotowych, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str 182-185). Poznacie prawa i wolności osobiste oraz polityczne zapisane w rozdziale II Konstytucji RP. Po przeczytaniu tematu, zachęcam Was do bezpośredniego zapoznania się z najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w naszym państwie (jeśli nie macie Konstytucji u siebie, podaję link: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm) oraz materiałami dostępnymi na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (o nim na następnych zajęciach): https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nasze-prawa-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-konwencja-o-ochronie-praw-cz%C5%82owieka-i-podstawowych.

HISTORIA, 12/14.05.2020 r., Temat: Upadek PRL i narodziny III RP.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat. Jak na pewno zauważyliście, jest bardzo obszerny – przybliża nam kulisy upadku komunizmu w Polsce. W związku z tym poświęcimy mu dwie lekcje. Oprócz treści w podręczniku, zapoznajcie się z materiałami dostępnymi na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/co-serwowano-przy-okraglym-stole/DCpfjKSsi) a także na dzieje.pl (https://dzieje.pl/aktualnosci/formalny-koniec-prl oraz https://dzieje.pl/content/wprowadzenie-25). Koniecznie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy. Po zaznajomieniu się z materiałem, napiszcie w zeszytach (bądź na komputerze – wydruk musi znaleźć się w zeszycie): Zastanów się, które wydarzenie można uznać za koniec PRL. Uzasadnij swoją odpowiedź. Napisz na ten temat krótką rozprawkę – prace ślecie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule wpisujecie “kl 8 historia PRL”).

KLASA 8 FIZYKA (11.05.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych”.
Zapoznać się z tematem podanym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

WOS, 08.05.2020 r., Temat: Jak kształtowały się prawa człowieka.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem. Temat jest pewnego rodzaju wstępem do nowo przerabianego działu – przedstawia ewolucję praw człowieka i ich znaczenie.

EDB, 07.05.2020 r., Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem – oraz na e-podręcznikach: https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/Dx9QoDWnj. Następnie, wypiszcie w zeszytach podstawowe sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze (prac nie wysyłacie, sprawdzę je po powrocie do szkoły)

HISTORIA, 07.05.2020 r., Temat: Upadek PRL i narodziny III RP – wstęp.

Zanim zaczniemy przerabiać kolejny temat, zapiszcie w zeszytach powyższy i zapoznajcie się koniecznie z poniższymi filmami – są one doskonałym wstępem do nowo przerabianych treści.

GEOGRAFIA, 06.05.2020 r., Temat: Potęga gospodarcza świata – Stany Zjednoczone.

Proszę o zapisanie powyższego tematu oraz o zapoznanie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon). Zachęcam do obejrzenia zamieszczonego poniżej filmu.

WOS, 05.05.2020 r., Temat: Podsumowanie działu – Świat, Europa.

Po zapisaniu tematu, przeczytajcie podsumowanie na str. 175-176. Następnie wykonajcie polecenia 1, 2, 5 w zeszytach przedmiotowych. Nie wysyłacie prac, zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

HISTORIA, 05.05.2020 r., Temat: Kryzys wewnętrzny ZSRS.

Proszę o zapisanie powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku (str. 200-203). Następnie, każdy z Was wykona prezentację na wybrany temat (dogadajcie się między sobą – czy to telefonicznie, czy przez messengera, jednej prezentacji nie mogą wykonywać dwie osoby): 1. Wojna w Afganistanie w l. 80. XX w., 2. Program “gwiezdnych wojen” (ogłodzony przez Reagana w 1983 r.), 3. Reformy Gorbaczowa (głasnost, pieriestrojka), 4. Katastrofa w Czarnobylu w 1986 r., 5. Leonid Breżniew – sylwetka, 6. Michaił Gorbaczow – sylwetka, 7. Ronald Reagan – sylwetka. (Pamiętajcie – krótko i na temat, slajdy jasne i przejrzyste, grafiki, zdjęcia, mapy, plany itd.). Macie czas do przyszłego wtorku, 12 maja – prezentacje wysyłacie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule wpisujecie “kl 8 historia ZSRR)

EDB, 30.04.2020 r., Temat: Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe.

Zapiszcie powyższy temat – w podręczniku znajduje się pod tym samym tytułem. Następnie, zapoznajcie się z materiałem na e-podręcznikach. Po opanowaniu materiału, rozwiążcie polecenia 1-6 ze strony 122 w podręczniku. Zdjęcia waszych prac wyślijcie na maila zatytułowanego kl 8 edb bezpieczeństwo – macie czas do 6 maja.

HISTORIA, 30.04.2020 r., Temat: Polska Rzeczpospolita Ludowa – utrwalenie.

Zanim zaczniemy przerabiać nowy dział, daję wam dodatkowy czas na spokojne i ponowne zapoznanie się z treściami w podręczniku i na e-podręcznikach. Zachęcam Was do obejrzenia klasyków kina – filmów przedstawiających absurdy codziennego życia w tamtych czasach: “Nie lubię poniedziałku” czy “Miś”.

GEOGRAFIA, 29.04.2020 r., Temat: Wielkie miasta półkuli zachodniej.

Proszę o zapisanie powyższego tematu oraz o zapoznanie się z nim w podręczniku (znajdziecie go pod tym samym tytułem). Poznacie m.in. słabo i gęsto zaludnione obszary tego kontynentu, dowiecie się o megapolis – silnie zurbanizowanych obszarach oraz o problemach mieszkańców slamsów. By lepiej przyswoić temat, polecam obejrzenie zamieszczonych poniżej filmów – o Nowym Jorku oraz o Rio de Janeiro. Zachęcam też Was do zabawy z aplikacją Google Earth, dzięki której możecie podziwiać widok w 3D większości wymienionych w temacie miast.

WOS, 28.04.2020 r., Temat: Problemy współczesnego świata.

Zapiszcie powyższy temat w zeszytach przedmiotowych (podręcznik, str. 169-174). Poświęcony jest globalizacji, konfliktom zbrojnym, problemom natury ekonomicznej i demograficznej, terroryzmowi oraz zagrożeniom środowiska naturalnego i chorobom. Chciałbym, abyśmy skupili się na tym ostatnim i, jakże aktualnym, problemie, z którym boryka się obecnie cały świat – pandemii koronawirusa covid-19. Waszym obowiązkiem jest zrobienie w zeszytach krótkiej (i czytelnej!) notatki nt. każdego z wymienionych zagadnień. Natomiast oddzielnie (i rzecz jasna poświęćcie mu więcej miejsca) potraktujecie temat koronawirusa. Prześledźcie informacje w różnych mediach (prasa, tv, internet – tylko piszcie źródła) – jakie są rokowania na temat przyszłości świata (cywilizacja, gospodarka); jakie zmiany może przynieść pandemia (społeczne, znów gospodarcze, itp.). Prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (“kl 8 wos problemy świata). W razie pytań, piszcie na messengera.

HISTORIA, 28.04.2020 r., Temat: Lekcja powtórzeniowa – Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Po zapisaniu powyższego tematu w zeszytach, przeczytajcie utrwalenie zakończonego działu znajdujące się na str. 193-195 w podręczniku. Następnie, również w zeszytach, rozwiążcie zadania ze stron 196-198 w podręczniku. Sfotografujcie gotową pracę i podeślijcie ją na maila pracadom2020@gmail.com (“kl 8 historia powtórzenie).

KLASA 8
FIZYKA (27.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: "Źródła światła. Powstawanie cienia".
Zapoznać się z tematem podanym w linku.
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx
Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pytania: 
1. Wymień naturalne źródła światła.
2. Wymień sztuczne źródła światła.
3. Co to jest cień i jak powstaje?
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu. 
Dziękuję tym, którzy na bieżąco przesyłają mi odpowiedzi.

CHEMIA KLASA 8

Temat: Kwas metanowy.
Przesyłam scenariusz zajęć.
Notatka do zeszytu zapisana jest kolorem zielonym! Na końcu znajdują się zadania do wykonania, które należy przesłać na e mail a.grobelna87@op.pl

Jest to potwierdzenie obecność na lekcji, a za każde rozwiązane zadania wystawiam oceny

WOS, 24.04.2020 r., Temat: We wspólnej Europie.

Po zapisaniu tematu w zeszytach przedmiotowych, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 165-168). Następnie, odpowiedzcie na pytanie: Z których praw obywatela UE możesz korzystać już teraz? Podaj trzy przykłady – odpowiedzi standardowo na maila pracadom2020@gmail.com “kl 8 wos obywatel UE”.

EDB, 23.04.2020 r., Temat: Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?

Proszę o zapoznanie się z tematem na platformie edukacyjnej e-podręczniki. Oczywiście, uprzednio wpiszcie go do zeszytów. Następnie rozwiążcie ćwiczenia 1-5 (mogą być przepisane do zeszytu, mogą to być zrzuty ekranu) i prześlijcie na maila pracadom2020@gmail.com – w tytule napiszcie “kl8 edb kryzys”.

https://epodreczniki.pl/a/kiedy-mamy-do-czynienia-z-sytuacja-kryzysowa/DD6FUKyWE

HISTORIA, 23.04.2020 r., Temat: Stan wojenny w Polsce.

Proszę o zapisanie powyższego tematu oraz o zapoznanie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach. Obejrzyjcie również ogłoszenie wprowadzenia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego – film poniżej. Po zapoznaniu się z materiałami (również z poprzedniej lekcji) oraz wykorzystując wszelkie dostępne źródła wiedzy, sporządźcie tabelę i wypiszcie argumenty przemawiające za wprowadzeniem stanu wojennego oraz argumenty przeciw. Gotową pracę podeślijcie na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego “kl 8 historia stan wojenny”.

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif

UWAGA! Małe co nieco dla miłośników kosmosu!

Na 22 kwietnia, na godzinę 21:37 czasu polskiego (19:37 UTC), zaplanowano start rakiety Falcon 9 z misją Starlink-7 z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) na Florydzie. Na orbitę trafi kolejne 60 satelitów należących do budowanej przez SpaceX konstelacji Starlink, mającej docelowo zapewniać dostęp do Internetu na terenie całego świata. Separacja satelitów jest planowana niecałe 15 minut po starcie. Jeżeli pozwoli na to pogoda, z terenu Polski, w szczególności w południowo-zachodniej części kraju, prawdopodobnie częściowo widoczny powinien być przelot drugiego stopnia Falcona 9 oraz 60 satelitów Starlink tuż po separacji od rakiety, ok. 20-30 minut po starcie. Obiektów należy wypatrywać na niebie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.

FIZYKA

KLASA 8
FIZYKA (22.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: "Sprawdzian ze zjawiskach magnetycznych".
Test można wydrukować, ale nie jest to konieczne. Podajecie tylko odpowiedzi, nie przepisywać poleceń. Proszę zrobić scan lub zdjęcia i mi wysłać. Pamiętajcie, że tym razem macie ograniczenie czasowe!
Zgodnie z umową piszecie i wysyłacie w ciągu 60 minut.
Adres email w.nadolna@onet.eu.

GEOGRAFIA, 22.04.2020 r. Temat: Rdzenni mieszkańcy Ameryki.

Po zapisaniu powyższego tematu w zeszytach, zapoznajcie się z nim w tradycyjnym podręczniku (str. 110-113) oraz na e-podręcznikach. Zachęcam do obejrzenia filmów-lekcji, które lepiej pomogą zrozumieć nowo poznane zagadnienia.

https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

WOS, 21.041.2020 r., Lekcja 9: Cele i zasady działania Unii Europejskiej.

Proszę zapisać powyższy temat i zapoznać się z nim w podręczniku (str. 157-163) oraz na e-podręcznikach. Następnie, opierając się o dodatkowe źródła, odpowiedzcie na pytania (w zeszycie) : 1) Sprawdź, w których państwach obowiązuje wspólna waluta – euro. 2) Kto obecnie pełni funkcję przewodniczących: Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej – zdjęcia prac ślijcie standardowo na pracadom2020@gmail.com (kl 8 wos ue)

https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw

HISTORIA, 21.04.2020 r., Lekcja 9: Rewolucja solidarności 1980-1981.

Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych powyższy temat – znajdziecie go w podręczniku na str. 185-188. Następnie zapoznajcie się z dodatkowym materiałem na e-historia oraz z zamieszczonym poniżej filmem. Chętni mogą przygotować pracę: Zapytaj dziadków (lub świadków tamtych wydarzeń – telefonicznie oczywiście, chyba, że mieszkacie razem), czy zdarzyło się im stać w kolejkach przed sklepem mięsnym (lub przed innym) w latach 80-tych i jakie artykuły kupowali po dojściu do lady. Napiszcie relacje i podeślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (kl. 8 historia kolejki)

https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-8/2365-5-2-narodziny-solidarnosci

FIZYKA

KLASA 8
FIZYKA (20.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Powtórzenie wiadomości o zjawiskach magnetycznych”.
Zapoznać się z tematem w linku.
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/D1A06IJSC
Następnie w zeszycie rozwiążcie test ze stron 168-169.
Przygotujcie się na sprawdzian, który napiszecie w środę. 
Tym razem nic mi nie przesyłacie. 

CHEMIA

Klasa 8
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Obejrzyjcie film wprowadzający do tematu

Zachęcam do zapoznania się materiałem zamieszczonym na stronie epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—wlasciwosci/D1CvnKVGd

W załączeniu przesyłam scenariusz zajęć wraz z notatka do zeszytu oraz krótką kartą pracy na oceny!
Zdjęcia rozwiązanych zadań prześlijcie na adres a.grobelna87@op.pl

WOS, 17.04.2020r., Lekcja 8: Organizacje międzynarodowe.

Proszę o zapoznanie się z tematem, po uprzednim zapisaniu go w zeszycie, “Organizacje międzynarodowe” – podręcznik, str. 150-155. Następnie, wykonajcie polecenie 3 ze str. 155 – najpóźniej do poniedziałku odeślijcie odpowiedzi na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego “kl. 8 wos międzynarodowe”

EDB, 16.04.2020 r., Lekcja 4: Epidemia fakenewsów.

W zeszycie przedmiotowym zapiszcie temat – jak wyżej, i zapoznajcie się z zamieszonymi poniżej linkami oraz z filmem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://ose.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-zarazony-fake-newsem-jak-w-dobie

https://www.youtube.com/watch?v=-2b4CC6FjHU

HISTORIA, 16.04.2020 r., Lekcja 8: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych powyższy temat oraz zapoznajcie się z nim na platformie e-podręczniki, e-historia oraz na edukatorze. Obejrzyjcie również zamieszczony poniżej film. Nie zapomnijcie o przeczytaniu tematu nr 29 w tradycyjnym podręczniku (str. 181-184).

https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-8/2358-5-1-narodziny-opozycji-demokratycznej-w-polsce

https://www.edukator.pl/opozycja-demokratyczna-polski-papiez-solidarnosc,709.html

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr

GEOGRAFIA, 15.04.2020 r., Lekcja 5 Amazonia.

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym powyższego tematu oraz o zapoznanie się z nim w tradycyjnym podręczniku (temat nr 20) oraz na e-podręcznikach. Następnie wykonajcie miniprojekt: Wyobraź sobie, że wybierasz się do wiecznie zielonego lasu równikowego. Klimat jest gorący i wilgotny. Deszcz pada codziennie, zdarza się, że nawet w nocy. Sporządź listę przedmiotów, które byłyby niezbędne lub przydatne podczas wycieczki po takim lesie oraz krótką relację. Na wasze prace czekam do wtorku, 21 kwietnia – pracadom2020@gmail.com – tytuł kl. 8 geo Amazon

https://epodreczniki.pl/a/brazylia—eksploatacja-lasow-amazonii-wielkie-miasta/D1ATUkOoE

FIZYKA

KLASA 8
FIZYKA (15.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań”.
Zapoznać się z tematem w linku (tylko 2)
https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt
Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na polecenia: 
1. Podaj podział fal elektromagnetycznych.
2. Wymień po dwa przykłady zastosowania każdego rodzaju fali elektromagnetycznej.
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu. 
Dziękuję tym, którzy na bieżąco przesyłają mi odpowiedzi.

FIZYKA

KLASA 8
FIZYKA (08.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Fale elektromagnetyczne”.
Zapoznać się z tematem w linku (tylko1)
https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt
Dziś nie ma pracy domowej. Otrzymacie dziś punkty za sumienną pracę (prześlę informację pocztą).
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzę Wam wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech te święta będą zdrowe i pogodne. Wesołego Alleluja życzy W.Nadolna.

KLASA 8
FIZYKA (06.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Zjawisko indukcji elektromagnetycznej”.
Zapoznać się z tematem w linku (tylko1)
https://epodreczniki.pl/a/wzbudzanie-przeplywu-pradu-elektrycznego/Du2Ajvg6k

Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pytanie: 
1. Kto odkrył to zjawisko?
2. Na czym ono polega.
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu. Dziękuję tym, którzy na bieżąco przesyłają mi odpowiedzi.

CHEMIA

Karta pracy opracowana jest w Word , uczniowie mogą ją edytować i uzupełniać. Następnie po wypełnieniu kart proszę o ich przesłanie na adres a.grobelna87@op.pl
Proszę również o przesłanie zdjęć notatek z poprzednich tematów – będą plusy z aktywności

KLASA 8 (01.04.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Silnik elektryczny na prąd stały”.
Zapoznać się z tematem w linku
https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/DSdbs0wWL
Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pytanie: 
1. Co to jest siła elektrodynamiczna?
2. Wymień podstawowe elementy silnika.
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu. Dziękuję tym, którzy na bieżąco przesyłają mi odpowiedzi.

HISTORIA: marzec, tydz. 3. Lekcja 5. PRL w latach 1956 –1970.

Zapoznajcie się z zamieszczonymi poniżej materiałami. W zeszycie przedmiotowym zapiszcie powyższy temat.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka

https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki

https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-historycznej-wokandzie

HISTORIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 6. Polska w latach 70. XX wieku.

Po zapisaniu tematu w zeszycie przedmiotowym , proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dodatkowymi materiałami. Następnie, po przeczytaniu tematu nr 28 (str 175-180 w podręczniku przedmiotowym) odpowiedzcie na pytanie: W jaki sposób ekipa Gierka starała się zyskać poparcie społeczeństwa? Podaj przykłady jej działań. Odpowiedzi przesyłajcie na maila pracadom2020@gmail.com (tyt. kl. 8 Gierek)

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dezmlgk5T

https://www.edukator.pl/dekada-dynamicznego-rozwoju-czy-dekada-zmarnowanych-okazji,707.html

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1660410,Epoka-Gierka-Co-przyniosla-Polakom

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/edward-gierek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: marzec/kwiecień, tydz. 3. Lekcja 5/6. Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie.

Proszę o zapoznanie się z tematem na epodręcznikach i rozwiązanie ćwiczeń od 1 do 9 – zrzuty ekranu bądź zdjęcia wysyłacie na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego kl. 8 wos dzieci.

https://epodreczniki.pl/a/dziecko-to-tez-czlowiek-prawa-dziecka/D7i8i80iS

GEOGRAFIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 3. Turystyczne walory Polski.

Zapoznajcie się z filmem oraz z materiałem dostępnym na epodręcznikach. Wykonajcie ćwiczenia (nie polecenia!) i zrzuty bądź foto wysyłajcie na wiadomego maila. Zatytułujcie go kl. 8 geografia turysta.

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 3. Bezpieczne państwo.

Proszę o przeczytanie tematu nr 15 (str 104-113 w podręczniku oraz wykonać polecenie: Jaką rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego odgrywa rozwinięty przemysł? Mile widziane będą przykłady… Gotowe prace wyślijcie na maila zatytułowanego kl. 8 edb bezpieczeństwo.

INFORMATYKA

Klasa 8
Temat: Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu.

również scenariusz w załączeniu plus dwa filmy

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX oczywiście są to tematy na dwie lekcje tak jak przypada w planie

KLASA 8 (30.03.20r.)
Proszę zapisać temat w zeszycie: “Elektromagnes i jego zastosowanie”.
Zapoznać się z tematem w linku (tylko punkt 2)
https://epodreczniki.pl/a/pole-magnetyczne-wokol-przewodnika-z-pradem-elektromagnesy-i-ich-zastosowanie/D1CHzXsYp
Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pytanie: 
Gdzie możemy w życiu codziennym spotkać elektromagnesy, podaj 3 przykłady.
Dziś trochę mniej, bo domyślam się, że pewnie piszecie próbne egzaminy.
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu. Dziękuję tym, którzy na bieżąco przesyłają mi odpowiedzi. Przypominam śpiochom fizyki nadal uczymy się.

HISTORIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 3. Polska w czasach stalinizmu.

https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DFfxlyd6I

Zapoznajcie się z tematem na e-podręcznikach i, dla samokontroli, wykonajcie polecenia.

HISTORIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 4. Polski październik.

Zapoznajcie się z dodatkowymi materiałami zamieszczonymi poniżej (linki i filmy)

https://notatkizlekcji.pl/historia/polski_pazdziernik.html

https://dzieje.pl/aktualnosci/pazdziernik-56-rocznica-wiecu-gomulki-na-placu-defilad

GEOGRAFIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 2. Zjawiska wulkaniczne na Ziemi.

Zapoznajcie się z poniższymi treściami. Rozwiążcie multimedialne ćwiczenia podsumowujące i zrzuty ekranu (po kliknięciu na sprawdź) wyślijcie na maila (pracadom2020@gmail.com) zatytułowanego SP Korzecznik kl 8 geografia.

https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-wulkan-i-jak-jest-zbudowany/P1HNh6ZG9

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. marzec, tydz. 2. Lekcja 3. Nasze prawa i obowiązki.

Zapoznajcie się z tematem nr 31 w podręczniku (str 182-185) oraz na e-podręcznikach. Odpowiedzcie na pytanie (mailowo – pracadom2020@gmail .com – temat: SP Korzecznik kl 8 wos) W jakich sytuacjach nasze prawo do wolności może zostać ograniczone? (coś na czasie). Na odpowiedź czekam do poniedziałku.

https://epodreczniki.pl/a/znam-swoje-prawa-prawa-i-wolnosci-czlowieka/DRrlW96oF

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. marzec, tydz. 2. Lekcja 4. Rodzina – ważna grupa społeczna

Zapoznajcie się z tematem na e-podręcznikach:

https://epodreczniki.pl/a/rodzina-jest-najwazniejsza/Dff9aQrVs

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: marzec, tydz. 2. Lekcja 1/2. Komunikacja interpersonalna

Proszę o zapoznanie się z tematem 14 (str. 95-102) w podręczniku i wykonanie polecenie 4 ze strony 102. Czekam do przyszłego czwartku na wasze maile (pracadom2020@gmail.com – pamiętajcie, by wysyłać na ten adres prace domowe tylko z moich przedmiotów) zatytułowane SP Korzecznik kl 8 edb

FIZYKA

Proszę zapisać temat w zeszycie: “Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego”.
Zapoznać się z tematem w linku (tylko punkt 1)
https://epodreczniki.pl/a/pole-magnetyczne-wokol-przewodnika-z-pradem-elektromagnesy-i-ich-zastosowanie/D1CHzXsYp
Następnie w zeszycie napisać odpowiedzi na pytania: 
1.Co odkrył Oersted?
2.Jaki kształt mają linie pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem?
3.Czy kierunek przepływu prądu wpływa na zwrot i kierunek linii pola magnetycznego?
Robimy zdjęcie i wysyłamy na maila: w.nadolna@onet.eu 

BIOLOGIA

https://epodreczniki.pl/a/bakterie/DtOc0iFOB

https://epodreczniki.pl/a/zasady-klasyfikacji-organizmow/Ds8vjmjog

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D19SPNOre

Scenariusz zajęć z chemii ze wszystkimi wskazówkami krok po kroku co należy wykonać, wraz z filmem z doświadczeniami

KLASA VIII
Uczniowie w zeszytach zapisują temat: “Właściwości magnesów trwałych”. Zapoznają się z tematem umieszczonym w linku
https://epodreczniki.pl/a/oddzialywania-magnetyczne/DjniOz4pL
Następnie do zeszytu zapisują podsumowanie

MATEMATYKA

Materiały z matematyki dla uczniów klasy ósmej przekazywane są na grupę klasową ” klasa VIII-MAT” za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER. Proszę uczniów o pracę w programie matematycznym matlandia: https //matlandia.gwo.pl

JĘZYK ANGIELSKI

www.egzamin-osmoklasisty.pl/88-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-1.html

www.egzamin-osmoklasisty.pl/88-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-2.html

CHEMIA

KLASA 8
utrwalamy wiadomości o pochodnych węglowodorów – alkohole

https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/Dn8wj39qS

https://wordwall.net/pl/resource/539643

BIOLOGIA https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-ekosystemu/DUPxID3AV

FIZYKA https://epodreczniki.pl/a/ostroznie-z-pradem/DjTznIYdh

HISTORIA marzec, tydz. 1. Lekcja 1. Początki władzy komunistów w Polsce

https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE marzec, tydz. 1. Lekcja 1/2. Godność każdego człowieka i prawa, które mu przysługują.

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

https://epodreczniki.pl/a/ja-i-moje-prawa—podsumowanie/DPQeVJhRB

GEOGRAFIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 1. Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku.

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN

HISTORIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 2. Powojenna odbudowa

https://epodreczniki.pl/a/miedzy-propaganda-a-rzeczywistoscia-w-prl/DDAtcheAR

Dodaj komentarz