Klasa 5

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

Od 26 października do 6 listopada 2020 roku klasa 5 realizować będzie projekt edukacyjny, którego celem jest przyjazne i merytoryczne przyswojenie wiedzy w czasie nauczania zdalnego. Na projekt składają się zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Każdy z Was będzie miał obowiązek opracować je w dowolnej, wybranej przez siebie formie – plakatu, prezentacji, filmu czy teczki (lapbook), które będą efektem końcowym projektu. Za udział w projekcie otrzymacie punkty z każdego przedmiotu – im większe zaangażowanie, tym automatycznie liczba punktów będzie wyższa. O szczegółach poinformują Was nauczyciele. Pamiętajcie, że konsultacje odbywać się będą w czasie godzin lekcyjnych, zgodnie z dotychczasowym planem.

PROJEKT EDUKACYJNY „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

  • historia, geografia – Atrakcje turystyczne regionu (Kłodawa, Przedecz, Korzecznik, Modzerowo)
  • biologia – Lokalne produkty żywnościowe – jak (i co) jedliśmy kiedyś, a jak teraz
  • j. angielski – Zasady zdrowego odżywiania + przepis w j. angielskim
  • muzyka, historia – Hymn Polski oraz polskie pieśni patriotyczne
  • informatyka – Fotografujemy (lub nagrywamy) ciekawe miejsca w najbliższej okolicy
  • j. polski – Napisz list zachęcający do odwiedzenia naszego regionu.
  • matematyka – Układanie zadań z treścią
  • plastyka, wych. fiz. – Piramida żywieniowa – plakat

______________________________________________________________________________

HISTORIA, 09.06.2020 r., Temat: Jagiellonowie na tronach Polski, Czech i Węgier.

Proszę zapisać powyższy temat – jest on kontynuacją lekcji poświęconej potędze dynastii Jagiellonów. Zapoznajcie się z treściami w podręczniku na stronach 202-203 – podpunkt Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech. Koniecznie przeanalizujcie mapę ze strony 203 ukazującą politykę dynastyczną Jagiellonów. Dowiecie się, w jakich okolicznościach pochodzący z Litwy ród władał niemal całą Europą środkowo – wschodnią. Dla utrwalenia wiedzy, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

GEOGRAFIA, 05.06.2020 r., Temat: Tundra.

Po zapisaniu tematu w zeszytach, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 152-156) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/tundra/D6h7Ld8uc). Nauczycie się opisywać warunki klimatyczne, w jakich powstaje tundra, wykazywać istnienie związku między klimatem a krajobrazem tundry, wskazywać na mapie świata obszary, na których występuje tundra oraz opowiadać, jak mieszkańcy tundry przystosowują się do panującego tam klimatu. Na koniec obejrzyjcie zamieszczony poniżej film.

HISTORIA, 04.06.2020 r., Temat: Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku – przeczytajcie podpunkty Krzyżacy i Związek Pruski (str. 201), Wojna trzynastoletnia (str. 201) oraz Drugi pokój toruński – odzyskanie Pomorza Gdańskiego (str. 202). Pamiętajcie również o zapoznaniu się z ilustracjami i ciekawostkami.

HISTORIA, 02.06.2020 r., Temat: Władysław Warneńczyk i bitwa pod Warną.

Proszę o zapisanie powyższego tematu w zeszytach przedmiotowych. Następnie, przeczytajcie w podręczniku podpunkt: Druga unia polsko – węgierska (str. 200) oraz Turcy osmańscy. Lekcja poświęcona jest historii państwa polskiego po śmierci Władysława Jagiełły i panowaniu jego małoletniego syna. Skupimy się wyłącznie na odnowieniu unii polsko – węgierskiej oraz przegranej wojnie z Turcją. Aby lepiej zrozumieć poznane treści, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy (standardowo, przymknijcie oko na nie do końca cenzuralny język 😉 Chętni mogą wykonać dodatkową pracę: znajdź w różnych źródłach związek łączący bitwę pod Warną ze zdobyciem Konstantynopola przez Turków w 1453 roku – odpowiedzi zapiszcie w zeszytach.

GEOGRAFIA, 29.05.2020 r., Temat: Tajga

Proszę zapisać powyższy temat w zeszytach przedmiotowych. Następnie zapoznajcie z treściami w podręczniku (str. 147-151) oraz na platformie e-podręczniki (dwa linki: https://epodreczniki.pl/a/tajga/D14zumSd0 oraz https://epodreczniki.pl/a/przyroda-tajgi/DAfBTG8Hf). Nauczycie się wskazywać na mapie miejsca, w których występuje tajga, wymieniać jej składniki krajobrazu, opisywać warunki klimatyczne oraz wyjaśniać, dlaczego ludzie zasiedlają tajgę.

HISTORIA, 28.05.2020 r., Temat: Bitwa pod Grunwaldem – analiza obrazu Jana Matejki.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat a następnie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy. Lekcja poświęcona jest analizie najsłynniejszego obrazu Jana Matejki przedstawiającego jedną z największych bitew średniowiecza. Poznacie historię namalowanego w latach 1875-1879 dzieła oraz dowiecie się m.in., że Matejko decydującą fazę bitwy przedstawił w sposób odbiegający od prawdy.

HISTORIA, 26.05.2020 r., Temat: Wielka wojna z Krzyżakami.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat a następnie przeczytajcie podpunkt pod tym samym tytułem znajdujący się w podręczniku (str. 198-199). Nie zapominajcie o przeczytaniu podpisów do zdjęć. Zapoznajcie się również z materiałem na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/wielka-wojna-z-krzyzakami/D1196vaz1 oraz obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

GEOGRAFIA, 20.05.2020 r., Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Po zapisaniu tematu w zeszytach przedmiotowych, zapoznajcie się z nim w podręczniku i na e-podręcznikach (Uwaga! Dwa linki: https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/DQuu4jdTN oraz https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1). Następnie, wykonajcie w zeszytach polecenie 1 ze str. 146. Pamiętajcie, że zeszyty zostaną zebrane (dam znać kiedy) i należycie ocenione.

HISTORIA, 21.05.2020 r., Temat: Polacy w unii z Litwą.

Zapiszcie temat i przeczytajcie następujące podpunkty w podręczniku: Wschodni sąsiad – Litwa (str. 195), Unia polsko-litewska (str. 196), Krakowski uniwersytet (str. 197) i Konsekwencje unii w Krewie (str. 198). Następnie, wykonajcie w zeszytach polecenie 2 ze str. 199 (najlepiej w formie tabeli). Przypominam, że zeszyty zostaną zebrane (dam znać kiedy) i ocenione.

HISTORIA, 19.05.2020 r., Temat: Unia polsko – węgierska.

Przeczytajcie podpunkt “Unia polsko-węgierska” w podręczniku – znajdziecie go na stronie 195. Następnie, dla utrwalenia wiedzy, koniecznie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

INFORMATYKA 18 maj 2020 na oddanie testu macie tydzień. Proszę o odesłanie testu na adres magdapk@o2.pl

Witam!!! Osoby które nie oddały mi zaległej pracy z INFORMATYKI proszę do dnia 25 maja 2020 r. odesłać na adres magdapk@o2.pl

GEOGRAFIA, 15.05.2020 r., Temat: Pustynie gorące i pustynie lodowe.

Po zapisaniu tematu w zeszytach przedmiotowych, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 135-140) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/pustynie/DkDDqjRtd). Nauczycie się: opisywać, w jakich warunkach powstają pustynie; omawiać warunki klimatyczne panujące na pustyni gorącej; wykazywać istnienie związku między skrajnie niskimi opadami a niewielką ilością roślin i zwierząt na pustyniach. W celu utrwalenia wiedzy, obejrzyjcie zamieszczony poniżej film.

HISTORIA, 12/14.05.2020 r., Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat – znajdziecie go w podręczniku pod tym samym tytułem (str 190-194). Ponieważ król Kazimierz jako jedyny władca w dziejach naszego państwa zasłużył na przydomek Wielki, dlatego też poświęcimy mu dwie lekcje. Zapoznajcie się z treściami w tradycyjnym podręczniku oraz na e-podręcznikach (zwróćcie uwagę, że są dwa adresy: https://epodreczniki.pl/a/od-polski-drewnianej-do-murowanej—rzady-kazimierza-wielkiego/DrQhvDdAJ oraz https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-kazimierza-wielkiego/D161n7aY0). Koniecznie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

GEOGRAFIA, 08.05.2020 r., Temat: Sawanny i stepy.

Proszę o zapisanie w zeszytach przedmiotowych powyższego tematu i zapiznanie się z nim w podręczniku (str. 127-134), Następnie, również z zeszytach, rozwiążcie zamieszczone poniżej zadania (mogą być przepisane lub wydrukowane i wklejone do zeszytów) – prac nie wysyłacie, sprawdzę je po powrocie do szkoły.

HISTORIA, 07.05.2020 r., Temat: Wielki reformator i budowniczy – wstęp.

Zanim zaczniemy omawiać kwestie panowania Kazimierza Wielkiego chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie wiadomości z klasy czwartej. Na pewno pamiętacie, że o synie Władysława Łokietka po dziś dzień mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Przypomnijcie sobie, co oznacza to powiedzenie i dlaczego miało duże znaczenie dla późniejszych losów naszego państwa. Następnie, wyszukacie informacje, czy w promieniu kilkunastu bądź kilkudziesięciu kilometrów znajdują się zamki wzniesione w czasach Kazimierza Wielkiego – jeśli takowe znajdziecie, napiszcie krótką notatkę każdego z nich (najlepiej w zeszytach) – zdjęcia gotowych prac ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule maila “kl 5 historia zamki”)

HISTORIA, 05.05.2020 r., Temat: Odbudowa Królestwa Polskiego.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem. Skupcie się zwłaszcza na podpunktach: Królestwo Władysława Łokietka oraz Konflikt z Krzyżakami. Pamiętajcie też o tekście źródłowym ze str. 188 opowiadającym o koronacji Władysława Łokietka. Jak zwróciliście uwagę, dzisiejsza lekcja jest kontynuacją dwóch wcześniejszych. Po zapoznaniu się z materiałem w podręczniku oraz mając na uwadze wcześniej zdobytą wiedzę, wykonajcie polecenie: Wskaż dwa najważniejsze, Twoim zdaniem, wydarzenia z okresu panowania Władysława Łokietka. Uzasadnij swój wybór. Gotowe prace wysyłacie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule wiadomości wpisujecie “kl 4 historia Łokietek)

HISTORIA, 30.04.2020 r., Temat: Czeski król na polskim tronie.

Po zapisaniu powyższego tematu, proszę jeszcze raz przeczytać treści w podręczniku (jak ostatnio, do str 187). Następnie, opierając się o dodatkowe źródła (które należy samodzielnie znaleźć), opiszecie w zeszytach w kilkunastu zdaniach (lub chronologicznie, w podpunktach, jak komu wygodniej) lata panowania Wacława II na tronie polskim. Prac nie wysyłacie, zostaną sprawdzone po powrocie. Pamiętajcie by na bieżąco wykonywać polecenie, wasze zeszyty podlegają ocenie.

HISTORIA, 28.04.2020 r., Temat: Pierwsze próby zjednoczenia Polski.

Po zapisaniu w zeszytach powyższego tematu, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 186-187, do podpunktu Królestwo Władysława Łokietka) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/DLNgxQuMu – przerabiamy do “Odrodzone Królestwo. Ostatni Piastowie na tronie”). Następnie, na podstawie dostępnych źródeł, w zeszytach wykonujemy polecenie (foto gotowych prac wysyłamy na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego “kl 5 historia Przemysł II”) – Czy Przemysła II słusznie możemy uznać za władcę, który podłożył podwaliny pod późniejsze zjednoczenie Polski? W razie pytań piszcie na messengerze.

GEOGRAFIA, 24.04.2020 r., Temat: Krajobraz lasu strefy umiarkowanej.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat oraz zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 122-126). Obejrzyjcie również zamieszczony poniżej film. Dla chętnych: Namów bliskich na wycieczkę do najbliższego lasu (zakaz już nie obowiązuje, dlatego namawiam). Podczas wyprawy postaraj się zaobserwować i sfotografować jak najwięcej gatunków roślin i zwierząt, a po powrocie je zidentyfikujcie. Foto + nazwy rozpoznanych gatunków ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule kl 5 geo las)

HISTORIA, 23.04.2020 r., Temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej – c.d.

Proszę o dopisanie daty przy ostatnim temacie (na marginesie). Następnie, proszę o rozwiązanie następującego polecenia (i odesłanie go na maila pracadom2020@gmail.com – w tytule “kl 4 historia urzędy): Wskaż działające w Twojej miejscowości instytucje (urzędy) samorządowe, których nazwy wywodzą się z czasów średniowiecza. Krótko wyjaśnij, jakie funkcje pełnią dziś te instytucje i jak są powoływane. Skorzystaj z różnych źródeł informacji (np. strony internetowej samorządu twojej miejscowości). Zaznaczam, że jest to praca dla chętnych.

UWAGA! Małe co nieco dla miłośników kosmosu!

Na 22 kwietnia, na godzinę 21:37 czasu polskiego (19:37 UTC), zaplanowano start rakiety Falcon 9 z misją Starlink-7 z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) na Florydzie. Na orbitę trafi kolejne 60 satelitów należących do budowanej przez SpaceX konstelacji Starlink, mającej docelowo zapewniać dostęp do Internetu na terenie całego świata. Separacja satelitów jest planowana niecałe 15 minut po starcie. Jeżeli pozwoli na to pogoda, z terenu Polski, w szczególności w południowo-zachodniej części kraju, prawdopodobnie częściowo widoczny powinien być przelot drugiego stopnia Falcona 9 oraz 60 satelitów Starlink tuż po separacji od rakiety, ok. 20-30 minut po starcie. Obiektów należy wypatrywać na niebie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.

HISTORIA, 21.04.2020 r. Lekcja 8: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu. Znajdziecie go na str. 182-185 w podręczniku. Następnie wykonajcie następujące polecenia: 1) Na mapie swojej okolicy lub regionu znajdź wsie mające układ ulicówki lub wsi placowej (przykład u dołu strony 182); 2) Uruchom aplikację Google Earth (lub mapy.google.pl) i za jego pomocą odnajdź obiekty ukazane na ilustracji ze strony 184 w podręczniku – zrzuty ekranu lub zdjęcia ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com “kl 5 historia dzielnice”. Osoby, które nie mają założonego maila, proszone są o utworzenie adresów mailowych (najlepiej na www.google.com) i wysyłanie prac domowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – od tej pory tylko takie prace zaliczam.

GEOGRAFIA, 17.04.2020 r. Lekcja 5: Wilgotny las równikowy.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku (nr 20, str. 115-121) oraz na e-podręcznikach. Następnie, korzystając z dostępnych źródeł, wypiszcie po 5 charakterystycznych gatunków zwierząt zamieszkujących Amazonię, Kotlinę Konga i Archipelag Malajski. Zdjęcia wykonanej pracy wysyłajcie na maila pracadom2020@gmail.com pt. “kl 5 geografia las”. Czekam do przyszłego wtorku.

https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9

HISTORIA, 16.04.2020 r. Lekcja 8: Rozbicie dzielnicowe.

Zapiszcie w zeszycie przedmiotowym powyższy temat. Zapoznajcie się z materiałami w podręczniku (temat nr 31), na e-podręcznikach oraz z zamieszczonymi poniżej filmami. Następnie, opierając się o zdobytą wiedzę, wykonajcie miniprojekt: Narysuj plakat i umieść na nim tabelę przedstawiającą pozytywne i negatywne skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce. Oceń, które miały większy wpływ na nasz kraj. (mile widziane grafiki, np. uzupełniające rysunki). Na zdjęcia prac czekam do poniedziałku, 20 kwietnia. Oczywiście, przesyłajcie maile – pracadom2020@gmail.com zatytułowane “kl 5 historia dzielnice”

https://epodreczniki.pl/a/piastowie-miedzy-cesarstwem-a-krolestwami-europy-srodkowej-i-wschodniej/DgDUkYuB2

MUZYKA

Praca długoterminowa, wykonanie do końca kwietnia.

Wykonajcie lapbooka pod tytułem:
Polska Wielkanoc
Co powinno znaleźć się w lapbooku:
1. Wiosenne obrzędy i zwyczaje ludowe, (
Marzanna, chodzenie z gaikiem)
2. Polskie zwyczaje wielkanocne, (
śniadanie, Rezurekcja, śmigus – dyngus, malowanie jajek)
3. Sposoby zdobienia jajek wielkanocnych,
4. Tradycyjne potrawy wielkanocne

HISTORIA: marzec, tydz. 3. Lekcja 5. Rządy Bolesława Krzywoustego.

Zapoznajcie się z zamieszczonymi materiałami (linki poniżej) oraz z treściami z tradycyjnego podręcznika – temat Panowanie Bolesława Krzywoustego. Odpowiedzcie na pytanie: Dlaczego Bolesław Krzywousty postanowił podzielić kraj między synów i ustanowić zasadę senioratu? – odpowiedzi ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (tytuł kl. 5 Krzywousty)

https://www.edukator.pl/polska-w-czasach-boleslawa-krzywoustego,1041.html

https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ

HISTORIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 6. Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów.

Proszę o przeczytanie tematu ze stron 168-171 w podręczniku oraz zapoznanie się z dodatkowymi materiałami – linki poniżej.

http://www.https.com//nowahistoria.interia.pl/historia-polski-do-1795/news-panstwo-pierwszych-piastow-organizacja-mieszkancy-warunki-zy,nId,2310395

https://fiszkoteka.pl/zestaw/62189-spoleczenstwo-polskie-za-pierwszych-piastow

https://www.e-historia.com.pl/62-podrecznik-do-nauki-historii/sredniowiecze/424-2-5-spoleczenstwo-i-panstwo-polskie-za-pierwszych-piastow

GEOGRAFIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 3.  Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie.

Zapoznajcie się z tematem na epodręczniki (link poniżej) i wykonajcie ćwiczenia od 1 do 5 – zrzuty ekranu bądź zdjęcia ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com – zatytułujcie go kl. 5 geografia woda

https://epodreczniki.pl/a/obszary-nadmiaru-i-niedoboru-wody-na-swiecie/DMcmqVzvD

INFORMATYKA

HISTORIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 3/4: Polska po śmierci Bolesława Chrobrego

Zapoznajcie się z tematami: z e-podręcznika (link poniżej) oraz z podręcznika: Upadek i odbudowa państwa pierwszych Piastów (str 162-164). W zeszycie przedmiotowym wykonajcie polecenie 3 ze str 164.

https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq

GEOGRAFIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 2: Przegląd stref krajobrazowych Ziemi.

Zapoznajcie się z tematem na e-podręcznikach (link poniżej) i, dla samokontroli, wykonajcie ćwiczenia 1-3. Zrzuty ekranu wyślijcie na mail pracadom2020@gmail.com (maile zatytułujcie SP Korzecznik klasa 5 geografia)

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

BIOLOGIA

https://epodreczniki.pl/a/bakterie/DtOc0iFOB

MATEMATYKA

Materiały z matematyki dla uczniów klasy piątej przekazywane są na grupę klasową ” klasa V-MAT” za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER. Proszę uczniów o pracę w programie matematycznym matlandia: https //matlandia.gwo.pl

JĘZYK ANGIELSKI

ĆWICZENIE  (2-5, 11,14,17 )

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagendaweb.org%2Fverbs%2Fpast-continuous-past-simple-exercises.html%3Ffbclid%3DIwAR3vEfESeTUNJnbjZ0diii9xVtBKSmanSuI74Kg0EjjjXcVOD6VzYlUfyIM&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

BIOLOGIA https://epodreczniki.pl/a/grzyby/D1Dyso9RP

HISTORIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 1. Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i—poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7

Po otwarciu powyższego linku (epodreczniki) zwróćcie uwagę na pojawiające się pytania. Jak już zapoznacie się z tematem i powyższym filmem, rozwiążcie wszystkie polecenia oraz ćwiczenia – zróbcie zrzuty ekranu (print screen – prt sc). Pierwsze pięć osób, które podeślą rozwiązania na adres: pracadom2020@gmail.com może liczyć na maks liczbę punktów.

GEOGRAFIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 1: Lądy i oceany na Ziemi – podsumowanie.

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX

Korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł, znajdź ciekawostki dotyczące wybranego kontynentu (wikipedia nie jest wskazana). Macie czas do poniedziałku, 23 marca. Odpowiedzi wysyłamy na adres pracadom2020@gmail.com

HISTORIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 2. Polska Bolesława Chrobrego

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry—pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO

Korzystając z dostępnych źródeł oraz z podręcznika, na pracadom2020@gmail.com wyślijcie odpowiedź na pytanie: Czym był zjazd gnieźnieński i jakie były jego skutki? Czekam do wtorku, 24 marca.

Dodaj komentarz