Klasa 3

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Materiały dla uczniów klasy trzeciej przekazywane są na grupę klasową za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER.

JĘZYK ANGIELSKI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F198984369%2Fnew-english-adventure-3-unit-5-flash-cards%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JC2BBOGY47El3lofn-LD6PflGS09mYDa8llRLmuvcU7MDuJPhu1Sbvuk&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F198984369%2Flearn%3Ffbclid%3DIwAR2IRxjXkE22EUBxLUn9QT7lWlAM1us8m9m3g23dJH08anAWrHvgNYSqGb0&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F198984369%2Flearn%3Ffbclid%3DIwAR2QoQjSRgaB1tXluFfOk5Ccr22aKqOC8R-XnhAMiOcrRjuj0-RrDaKav8k&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

Dodaj komentarz