Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Korzeczniku

Maria Nowak- nauczyciel przyrody

Bogumiła Jankowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

Dorota Skonieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki

Dorota Krysiak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki

Magdalena Kucia- nauczyciel wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych

Anna Zielińska- nauczyciel języka polskiego oraz języka angielskiego

Ewa Rakowska- nauczyciel matematyki, przyrody oraz zajęć technicznych

Aleksander Pudło- nauczyciel historii

Lidia Wiśniewska-Jóźwicka- nauczyciel języka niemieckiego

ks. Marek Kasiorkiewicz- nauczyciel religii

Dodaj komentarz