AKCJA “GÓRA GROSZA” 2019 r.

AKCJA “GÓRA GROSZA” 2019 r.

W dniach od 26 listopada 2018 r do 2 stycznia 2019 r na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”.
Nasza szkoła wzięła udział w akcji nie po raz pierwszy. Uczniowie wszystkich klas zaangażowali się w zbiórkę, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał Samorząd Uczniowski.
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie wychowawcze – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele!
Ile udało się zebrać pieniędzy w ramach akcji? Dzięki Wam- uczniowie udało nam się zebrać:
311,76 zł
W tegorocznej edycji najwięcej groszy zebrali uczniowie kl. V – 80,59 zł , zajmując tym samym I miejsce w szkolnym rankingu. Kolejne klasy to: II miejsce: kl. VI -46,07 zł III miejsce: kl. III- 39,08 zł.
Akcja ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzone są szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przystąpili do zbiórki.
Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz