Klasa 6

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

MUZYKA

Praca długoterminowa, wykonanie do końca kwietnia.

Wykonajcie lapbooka pod tytułem:
Polska Wielkanoc
Co powinno znaleźć się w lapbooku:
1. Wiosenne obrzędy i zwyczaje ludowe, (
Marzanna, chodzenie z gaikiem)
2. Polskie zwyczaje wielkanocne, (
śniadanie, Rezurekcja, śmigus – dyngus, malowanie jajek)
3. Sposoby zdobienia jajek wielkanocnych,
4. Tradycyjne potrawy wielkanocne

HISTORIA: marzec, tydz. 3. Lekcja 5. Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Rzeczypospolitej.

Proszę o przeczytanie tematu nr 31 (str. 188-190 w podręczniku) i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego słowo “targowica” stało się synonimem zdrady? Prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowane kl. 6 targowica

HISTORIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 6. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

Zapoznajcie się z poniższymi linkami (słuchowisko plus materiał z epodręczników oraz film). Nie zapominajcie też o przeczytaniu tematu nr 32 (str 191-196 w podręczniku). Uwaga! Oglądając film natraficie na niecenzuralny język, co nie znaczy, że nie jest on warty obejrzenia 😉

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/Dvk6GhtFR

https://ninateka.pl/audio/tadeusz-kosciuszko-na-historycznej-wokandzie

GEOGRAFIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 3. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni.

Zapoznajcie się z tematem na epodręcznikach (link poniżej) i wykonajcie ćwiczenia 1-6 (nie polecenia!). Zrzuty ekranu (lub zdjęcia) wykonanych zadań podeślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (tytuł kl. 6 geografia Europa)

https://epodreczniki.pl/a/polozenie-europy-charakterystyczne-cechy-rzezby-powierzchni/D1DLg5Gzk

INFORMATYKA

HISTORIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 3/4. Konstytucja 3 maja.

Zapoznajcie się z tematami: z e-podrecznika (link poniżej) oraz podręcznika: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja (str 184-187). Wykonajcie ćwiczenia 1-3 na e-podręcznikach i zrzuty ekranu wyślijcie na maila (pracadom2020@gmail.com) zatytułowanego SP Korzecznik kl 6 historia. Pomocne będą filmy, dlatego z nimi rownież się zapoznajcie.

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl

GEOGRAFIA: tydz. 2. Lekcja 2. Współrzędne geograficzne.

https://epodreczniki.pl/b/wspolrzedne-geograficzne/P2DAcpAyV

Proszę zapoznać się z tematem z e-podręcznika i, dla samokontroli, wykonajcie interaktywne ćwiczenia. Obowiązkowo zapoznajcie się też z filmami.

BIOLOGIA

https://epodreczniki.pl/a/bakterie/DtOc0iFOB

MATEMATYKA

Materiały z matematyki dla uczniów klasy szóstej przekazywane są na grupę klasową ” klasa VI-MAT” za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER. Proszę uczniów o pracę w programie matematycznym matlandia: https //matlandia.gwo.pl

JĘZYK ANGIELSKI

ĆWICZENIE ( 1, 10)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagendaweb.org%2Fverbs%2Fmodals-must-have-to-exercises.html%3Ffbclid%3DIwAR0gRRS6F3yPBljM-xeHW5QcrviAjPrCU58rXN-b2YATIHtEhYDhScFFfMA&h=AT3b4R8n3vHIlSwQOCqgdTlmleRaijdEizUB4je7OYFkmGLzTqHJhfM5Aen3JfwSH1Z79784g6Y4SOFXJQ6FGTYWYshGNJeCstXE4wkIwoONBLjW0c2f61MgqWA2YMUDsdfOnA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2Fexercises%2Fexercise-english-2%2Fexercise-english-15134.php%3Ffbclid%3DIwAR22h8PY_MTAOqwLBUwohWG_Jw8WrbDso_60a47LL1bboa95Fcu9j1cGjU4&h=AT3b4R8n3vHIlSwQOCqgdTlmleRaijdEizUB4je7OYFkmGLzTqHJhfM5Aen3JfwSH1Z79784g6Y4SOFXJQ6FGTYWYshGNJeCstXE4wkIwoONBLjW0c2f61MgqWA2YMUDsdfOnA

BIOLOGIA https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL

HISTORIA: marzec, tydz.1. Lekcja 1. Czasy stanisławowskie

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/Dcb4kZdTc

Po obejrzeniu filmu, zapoznaniu się z tematem w podręczniku oraz na epodreczniki.pl proszę o podesłanie na adres (do poniedziałku, 23 marca) pracadom2020@gmail.com odpowiedzi na pytania:

  1. Jak historycy i potomni oceniają króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
  2. Dlaczego król jest postacią tragiczną?
  3.  Czyim ulubieńcem był król?
  4. W jakich latach panował król Stanisław August Poniatowski?
  5. Czyje poparcie zadecydowało o wyborze młodego Poniatowskiego na króla?
  6. Kogo wokół siebie zgromadził krół Stanisław August Poniatowski?
  7. Jakie czasopismo było wydawane w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego?
  8. Podaj datę podpisania konstytucji uchwalonej podczas Sejmu Wielkiego, zwanego Czteroletnim ( 1788- 1792).
  9. Wymień czołowych targowiczan.

GEOGRAFIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 1. Czym jest pogoda, a czym klimat?

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

Po zapoznaniu się z tematem rozwiążcie interaktywne ćwiczenia multimedialne – pierwsze pięć osób, które wyślą na pracadom2020@gmail.com zrzuty ekranu (print screen – prt sc) z poprawnymi odpowiedziami, mogą liczyć na maksymalną liczbę punktów.

HISTORIA: marzec, tydz. 1. Lekcja 2. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox#j0000008VSB6v32_00000003

Na podstawie dostępnych materiałów oraz podręcznika, odpowiedz na pytanie: Dlaczego upadła Rzeczpospolita Obojga Narodów? Przyczyny podziel na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (najlepiej w tabeli). Odpowiedź wysyłajcie na pracadom2020@gmail.com Macie czas do wtorku, 24 marca

Dodaj komentarz