Klasa 4

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

Od 26 października do 6 listopada 2020 roku klasa 4 realizować będzie projekt edukacyjny, którego celem jest przyjazne i merytoryczne przyswojenie wiedzy w czasie nauczania zdalnego. Na projekt składają się zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Każdy z Was będzie miał obowiązek opracować je w dowolnej, wybranej przez siebie formie – plakatu, prezentacji, filmu czy teczki (lapbook), które będą efektem końcowym projektu. Za udział w projekcie otrzymacie punkty z każdego przedmiotu – im większe zaangażowanie, tym automatycznie liczba punktów będzie wyższa. O szczegółach poinformują Was nauczyciele. Pamiętajcie, że konsultacje odbywać się będą w czasie godzin lekcyjnych, zgodnie z dotychczasowym planem.

PROJEKT EDUKACYJNY „POLSKA”

  • matematyka, przyroda – Długość granicy, powierzchnia kraju
  • matematyka, przyroda – Najdłuższe rzeki + ciekawostki (np. śmieszna nazwa)
  • matematyka, przyroda – Miasta wojewódzkie (obszar, liczba mieszkańców, itp.)
  • przyroda – Krajobraz najbliższej okolicy
  • plastyka – Plakat
  • informatyka, muzyka, historia – Symbole narodowe + hymn
  • j. polski – Czym dla mnie jest moja ojczyzna – wypowiedź pisemna
  • j. angielski – Przedstawienie siebie i ojczyzny – dialog
  • historia – Legendy o początkach państwa polskiego
  • technika – Szlak rowerowy – zaplanuj bezpieczną wycieczkę

_____________________________________________________________________________

PRZYRODA, 10.06.2020 r., Temat: Krajobraz wsi i miasta.

Proszę o zapisanie w zeszytach przedmiotowych powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem, oraz na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/a/w-miescie-i-na-wsi/D1EM01I4b). Nauczycie się odróżniać miasta od wsi, wymieniać najważniejsze funkcje miast oraz opisywać walory turystyczne miast i wsi.

HISTORIA, 09.06.2020 r., Temat: Żołnierze niezłomni.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i zapoznajcie się z nim w podręczniku – znajdziecie go na stronach 164-169. Poznacie losy żołnierzy wyklętych, w tym przede wszystkim Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny – pierwszy był dobrowolnym więźniem Auschwitz, druga – sanitariuszką w oddziale partyzanckim. Po zapoznaniu się z materiałem, obejrzyjcie koniecznie zamieszczone poniżej filmy.

PRZYRODA, 05.06.2020 r., Temat: Wpływ działalności człowieka na krajobraz.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i standardowo zapoznajcie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-krajobraz/Dnvuuigme). Nauczycie się opisywać, jak człowiek przystosowuje się do otaczającego krajobrazu, odróżniać formy krajobrazu naturalnego od przekształconego przez człowieka oraz wskazywać pozytywne i negatywne skutki oddziaływania człowieka na krajobraz. Na zakończenie pracy, obejrzyjcie poniższy film.

PRZYRODA, 03.06.2020 r., Temat: Organizmy słodkowodne.

Proszę o zapisanie powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D2l3JTED2). Nauczycie się wskazywać przystosowania ryb do pokonywania oporu wody a także wyjaśniać, jakie czynniki mają największe znaczenie dla życia w wodzie. Po zaznajomieniu z materiałami, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

HISTORIA, 02.06.2020 r., Temat: Szare Szeregi.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat (standardowo, znajdziecie go w podręczniku pod tym samym tytułem). Lekcja poświęcona jest jednemu z najtragiczniejszych okresów historii naszego państwa – II wojnie światowej. Nauczycie się podstawowych faktów o tym strasznym konflikcie oraz poznacie losy Polaków w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej. Dowiecie się również, czym było powstanie warszawskie i jakie były jego skutki. Zanim zaczniecie oglądać filmy, koniecznie przeczytajcie temat w podręczniku. Oglądajcie je w takiej kolejności, jak są zamieszczone. Zwróćcie uwagę, że ostatnie mówią o tym, jak wyglądała wojna w oczach dzieci.

PRZYRODA, 29.05.2020 r., Temat: Warunki życia w wodzie.

Proszę zapisać powyższy temat w zeszytach przedmiotowych. Następnie, zapoznajcie się z treściami w podręczniku (znajdziecie go pod tym samym tytułem) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D2l3JTED2). Nauczycie się wskazywać przystosowania ryb do pokonywania oporu wody oraz wyjaśniać, jakie czynniki mają największe znaczenie dla życia w wodzie. Polecam obejrzenie zamieszczonego poniżej filmu.

PRZYRODA, 27.05.2020 r., Temat: Wody stojące i wody płynące.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i standardowo zapoznajcie się z nim w podręczniku oraz na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/a/rzeki-jeziora-stawy/D10WHhQt4). Nauczycie się rozpoznawać zbiorniki wodne i cieki, opisywać, co to są mokradła i gdzie powstają, przedstawiać rolę rzek i jezior w gospodarce człowieka oraz wyjaśniać rolę sztucznych zbiorników i kanałów.

HISTORIA, 26.05.2020 r., Temat: Miasto z morza.

Proszę o zapisanie powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku oraz na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/Dv9sPTZq4. Następnie, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy, które ułatwią Wam utrwalenie nowo zdobytej wiedzy.

PRZYRODA, 22.05.2020 r., Temat: Rośliny uprawne.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i standardowo zapoznajcie się z nim w podręczniku. Obejrzyjcie również filmiki (kilka ciekawych rzeczy z nich na pewno zapamiętacie).

PRZYRODA, 20.05.2020 r., Temat: Łąka jako środowisko życia organizmów.
Proszę o zapisanie powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku (znajdziecie go pod tym samym tytułem) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE). Następnie, rozwiążcie w zeszytach polecenia 2 i 4. Uwaga! Prac nie wysyłacie na maila. Zbiorę i ocenię Wasze zeszyty, kiedy przerobiony zostanie materiał (w ciągu kilkunastu dni dam znać, kiedy konkretnie będziecie musieli dostarczyć je do szkoły).

HISTORIA, 19.05.2020 r., Temat: Józef Piłsudski i jego żołnierze.

Proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu “Józef Piłsudski i jego żołnierze” – znajdziecie go w podręczniku pod tym samym tytułem. Po zapoznaniu się z treściami, obejrzyjcie poniższe filmiki, które pomogą Wam utrwalić zdobytą wiedzę. Mam dla Was również dodatkową pracę – miniprojekt: Przygotujcie plakaty z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pamiętajcie, aby uwzględnić w swoim projekcie datę odzyskania niepodległości oraz polskie symbole narodowe. Zdjęcia plakatów ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule proszę wpisać: “kl 4 historia niepodległość”).

INFORMATYKA 18 maj 2020 na oddanie testu macie tydzień. Proszę o odesłanie testu na adres magdapk@o2.pl

Witam!!! Osoby które nie oddały mi zaległej pracy z INFORMATYKI proszę do dnia 25 maja 2020 r. odesłać na adres magdapk@o2.pl

PRZYRODA, 15.05.2020 r., Temat: Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu.

Po zapisaniu powyższego tematu, zapoznajcie się z nim w podręczniku (str. 168-171) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/procesy-zyciowe-zwierzat/DgfUy56Kz). Następnie, obejrzyjcie z uwagą zamieszczone poniżej filmy będące utrwaleniem zdobytej wiedzy.

https://www.youtube.com/watch?v=0eZWGHvHdBg

PRZYRODA, 13.05.2020 r., Temat: Sposoby odżywiania się organizmów.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu – znajduje się w podręczniku pod tym samym tytułem. Następnie, po przeczytaniu zagadnień, zapoznajcie się z treściami na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/b/jestes-tym-co-jesz/PDvGe3TzQ) oraz na opracowania.pl (https://opracowania.pl/opracowania/przyroda/zasady-prawidlowego-zywienia,oid,567). Następnie, obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

HISTORIA, 12.05.2020 r., Temat: W laboratorium wielkiej uczonej.

Po zapisaniu w zeszytach przedmiotowych powyższego tematu, zapoznajcie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem. Poznacie historię życia światowej sławy polskiej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie, która dwukrotnie uhonorowana została Nagrodą Nobla. Aby ta wiedza została lepiej przez Was przyswojona, koniecznie obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

PRZYRODA, 08.05.2020 r., Temat: Organizmy różnych warstw lasu.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku – znajdziecie go pod tym samym tytułem. Następnie, również w zeszytach, odpowiedzcie na pytania 1-3 ze str. 164 (prace zostaną sprawdzone, kiedy zbiorę Wasze zeszyty – pamiętajcie, że podlegają one ocenie).

PRZYRODA, 06.05.2020 r., Temat: Las jako środowisko życia organizmów.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat i przeczytajcie treści w podręczniku; temat znajdziecie pod tym samym tytułem. Następnie, zapoznajcie się z materiałem na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/Dx6pQ07sn). Po zakończonej lekturze, wykonajcie album z kolekcją liści drzew. Podpowiedzi, jak należy to zrobić, zamieszczam poniżej (oczywiście, zamiast drzew rosnących w pobliżu szkoły, wykorzystamy drzewa najbliższej okolicy). Przykładowe atlasy drzew on-line zamieszczam poniżej. Prac nie wysyłacie, sprawdzę je po powrocie do szkoły.

https://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/

https://www.drzewapolski.pl/Drzewa/atlas_drzew.html

https://www.medianauka.pl/drzewa

HISTORIA, 05.05.2020 r., Temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo.

Proszę o zapisanie w zeszytach powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku (znajdziecie go pod tym samym tytułem) oraz na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-wolnoscia-polacy-i-powstanie-styczniowe/DlnY5m0jY). Następnie, obejrzyjcie poniższy film. Praca dla chętnych: Znajdź informację, czy w naszym regionie toczono walki w czasie powstania styczniowego – gotowe prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule proszę wpisać: kl 4 historia powstanie).

PRZYRODA, 29.04.2020 r., Temat: Organizmy najbliższej okolicy.

Zapisujemy w zeszytach powyższy temat i zapoznajemy się z nim w podręczniku – str. 151-154. Następnie zapoznajemy się z materiałem dotyczącym roślinności na e-podręcznikach (https://epodreczniki.pl/a/rosliny-dookola-nas/D1EsR3UsN).

HISTORIA, 28.04.2020 r., Temat: Dał nam przykład Bonaparte.

Po zapisaniu w zeszytach powyższego tematu, zapoznajcie się z nim w podręczniku oraz na platformie e-podręczniki (https://epodreczniki.pl/a/dal-nam-przyklad-bonaparte-polacy-i-napoleon/D1ALcPaJM). Następnie, proszę o zapoznanie się z tekstem źródłowym – Pieśnią Legionów Polskich – na str. 125 w podręczniku. Odpowiedzcie na pytanie (i prześlijcie na maila: pracadom2020@gmail.com tyt. “kl 4 historia Bonaparte”): Jakie zauważasz różnice między pierwotnym zapisem Mazurka Dąbrowskiego a hymnem państwowym, który śpiewamy w czasie różnych uroczystości? – im bardziej się postaracie, tym ocena z Waszej pracy będzie wyższa.

PRZYRODA, 24.04.2020 r., Temat: Warunki życia na lądzie.

Proszę o zapisanie w zeszytach przedmiotowych powyższego tematu. Znajdziecie go w podręczniku na str. 147-150. Następnie, wykonajcie polecenie – dla chętnych: Wyszukaj w dostępnych źródłach inne niż podane w podręczniku przykłady przystosowań organizmów do przeżycia w warunkach małej ilości wody – prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule “kl 4 przyroda przeżycie)

UWAGA! Coś dla miłośników Kosmosu!

Na 22 kwietnia, na godzinę 21:37 czasu polskiego (19:37 UTC), zaplanowano start rakiety Falcon 9 z misją Starlink-7 z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) na Florydzie. Na orbitę trafi kolejne 60 satelitów należących do budowanej przez SpaceX konstelacji Starlink, mającej docelowo zapewniać dostęp do Internetu na terenie całego świata. Separacja satelitów jest planowana niecałe 15 minut po starcie. Jeżeli pozwoli na to pogoda, z terenu Polski, w szczególności w południowo-zachodniej części kraju, prawdopodobnie częściowo widoczny powinien być przelot drugiego stopnia Falcona 9 oraz 60 satelitów Starlink tuż po separacji od rakiety, ok. 20-30 minut po starcie. Obiektów należy wypatrywać na niebie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.

PRZYRODA, 22.04.2020 r. Temat:: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi.

Zapiszcie w zeszytach powyższy temat a następnie zapoznajcie się z nim w podręczniku – str. 144-146 – oraz na e-podręcznikach (link poniżej). Obejrzyjcie również zamieszczoną poniżej lekcję. Po zapoznaniu się z materiałem, wykonajcie polecenie (w zeszytach): Wymień i opisz formy terenu, jakie występują w Twojej najbliższej okolicy – odpowiedzi (zdjęcia zeszytów) ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com (w tytule maila wpisujcie kl. 4 przyroda teren). Dodam, że praca może zostać wykonana w sposób graficzny (np. foto lub rysunek okolicy z opisem).

https://epodreczniki.pl/a/jaki-ksztalt-moze-miec-powierzchnia-ziemi/D9We4dlYp

HISTORIA, 21.04.2020 r., Lekcja 5: Insurekcja kościuszkowska.

Proszę o zapisanie w zeszytach przedmiotowych powyższego tematu i zapoznanie się z nim w podręczniku – znajdziecie go na stronach 120-123. Następnie napiszcie (wyślijcie na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego kl. 4 historia Kościuszko), jakie były skutki klęski powstania kościuszkowskiego.

PRZYRODA, 17.04.2020 r., Lekcja 9: Przyroda ożywiona i nieożywiona. Rodzaje skał.

Proszę o zapisanie w zeszycie powyższego tematu. Następnie, zapoznajcie się z tematem w podręczniku, na e-podręcznikach oraz obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy.

https://epodreczniki.pl/b/mineraly-i-skaly/P1EJxaGqH

https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAtht-I3HG0eDaXJET&index=5

PRZYRODA, 15.04.2020 r., Lekcja 8: Zdrowy styl życia.

Zapoznajcie się z tematem nr 33 w podręczniku oraz rozwiążcie poniższe polecenie. Oczywiście, wcześniej w zeszycie przedmiotowym z odpowiednią datą zapiszcie temat. Rozwiązane także ćwiczenie i podeślijcie je na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowanego “kl. 4 przyroda zdrowie” (może być przepisane do zeszytu – takie zdjęcia też będę zaliczał)

MUZYKA

Praca długoterminowa, wykonanie do końca kwietnia.

Wykonajcie lapbooka pod tytułem:
Polska Wielkanoc
Co powinno znaleźć się w lapbooku:
1. Wiosenne obrzędy i zwyczaje ludowe, (
Marzanna, chodzenie z gaikiem)
2. Polskie zwyczaje wielkanocne, (
śniadanie, Rezurekcja, śmigus – dyngus, malowanie jajek)
3. Sposoby zdobienia jajek wielkanocnych,
4. Tradycyjne potrawy wielkanocne

PRZYRODA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 5. Niebezpieczne organizmy.

Proszę o przeczytanie tematu nr 31 z podręcznika i wykonanie polecenia: Podaj przykłady roślin wywołujących alergię – gotowe prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com zatytułowane kl. 4 Przyroda niebezpieczne organizmy. Obejrzyjcie również pomocny film, do którego link znajduje się poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=Add9Itvi3GU

PRZYRODA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 6. Uzależnienia.

Przeczytajcie temat nr 32 oraz obejrzyjcie zamieszczone poniżej filmy, najlepiej wspólnie z rodzicami. Następnie osoby chętne mailowo odpowiedzą na pytanie: Wymień sytuacje, w których należy mówić nie (kilkuzdaniowe prace ślijcie na maila pracadom2020@gmail.com – tyt. kl 4 przyroda uzależnienia).

HISTORIA: kwiecień, tydz. 3. Lekcja 3. Jan III Sobieski pod Wiedniem.

Zapoznajcie się z treściami zamieszczonymi na platformie epodręczniki (link poniżej) oraz z filmami. Chętni mogą wysłać zrzuty ekranu (lub zdjęcia) z rozwiązanych ćwiczeń na maila (pracadom2020@gmail.com – tytuł maila kl. 4 Sobieski)

https://epodreczniki.pl/a/jan-iii-sobieski-pod-wiedniem/DKv8YVKq9

HISTORIA: marzec, tydz. 2. Lekcja 2. Jan Zamoyski – druga osoba po królu.

Podsumujemy informację dotyczące jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach naszego państwa – Jana Zamoyskiego. Po ponownym zapoznaniem się z treściami w podręczniku oraz z dodatkowymi materiałami, wykonacie miniprojekt i wyślijcie go na maila: pracadom2020@gmail.com (maila zatytułujcie Kl 4 Zamoyski). Tytuł miniprojektu: Przygotujcie informacje dotyczące Jana Zamoyskiego przeznaczone do zamieszczenia w encyklopedii. Napiszcie jego biogram liczący nie więcej niż 100 słów. Postarajcie się, aby zawierał on najważniejsze informacje o opisywanej postaci. Pomocne linki i film znajdują się poniżej. Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

https://histmag.org/Jakim-krolem-bylby-Jan-Zamoyski-18167

https://www.wilanow-palac.pl/jan_zamoyski_1542_1605_przyjaciel_krol.html

INFORMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA Materiały z matematyki dla uczniów klasy czwartej przekazywane są na grupę klasową ” klasa IV-MAT” za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER. Proszę uczniów o pracę w programie matematycznym matlandia: https //matlandia.gwo.pl

JĘZYK ANGIELSKI

ĆWICZENIE 1,7

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagendaweb.org%2Fverbs%2Fcan-exercises.html%3Ffbclid%3DIwAR3j5FQney0d83lF-B2vqNNvG_vMfSQ484WhW_OFkgRIHv_BS4jfd2gAcsM&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

PRZYRODA: marzec – tydz. 1. Lekcja 1. Składniki pogody i jak je mierzyć?

Podsumowanie informacji dotyczących składników pogody i przyrządów służących do ich pomiaru. Kliknijcie lub skopiujcie do nowego okna w przeglądarce internetowej poniższy link, przeczytajcie temat, obejrzyjcie film, rozwiążcie ćwiczenia: https://epodreczniki.pl/b/ogrodek-meteorologiczny-i-pomiary-skladnikow-przyrody/Pyjh1pLxn

HISTORIA: marzec – tydz. 1. Lekcja 1. Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat?

https://epodreczniki.pl/a/mikolaj-kopernik—czlowiek-renesansu/D11Ft5XjJ

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2456299,Jak-odkrycia-Mikolaja-Kopernika-zmienily-swiat

http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/72/1

Po zapoznaniu się z treściami proszę napisać krótkie opracowanie na temat: Dlaczego Mikołaj Kopernik uważany jest za człowieka renesansu? Jak już skończycie, wyślijcie gotowe prace na adres pracadom2020@gmail.com Czekam do środy, 25 marca.

PRZYRODA: marzec, tydz. 1. Lekcja 2. Opady – powtórzenie

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-latem-nie-pada-snieg/D3aG2NSvs

https://epodreczniki.pl/a/woda—zadziwiajaca-ciecz/D80K50Bjb

PRZYRODA: marzec, tydz. 2. Lekcja 3. Choroby zakaźne i zapobieganie im.

Proszę zapoznać się z tematem nr 30 w podręczniku (str. 121-124) oraz wykonać polecenie 4 ze strony 124. Gotową pracę wyślijcie na maila: pracadom2020@gmail.com (maila zatytułujcie SP Korzecznik Klasa 4- przyroda). Zamieściłem również film, który jest pomocny zarówno w rozwiązaniu polecenia, jak i w życiu codziennym.

PRZYRODA: marzec, tydz. 2. Lekcja 4. Pory roku. Jak zmienia się przyroda jesienią i zimą? Jak zmienia się przyroda wiosną i latem?

Zapoznajcie się z poniższymi linkami i wykonajcie ćwiczenia dla samokontroli.

https://epodreczniki.pl/a/jak-przyroda-zmienia-sie-wiosna-i-latem/DZfxZANiI

https://epodreczniki.pl/a/jak-zmienia-sie-przyroda-jesienia-i-zima/DgTnuMBdf

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-pogody/DmWH28Ox8

Dodaj komentarz