Klasa 1

W tym miejscu pojawią się materiały do pracy zdalnej.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Materiały dla uczniów klasy pierwszej przekazywane są na grupę klasową za pośrednictwem komunikatora- MESSENGER.

www.matzoo.pl

www.BystreDziecko.pl

JĘZYK ANGIELSKI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F275954591%2Fflashcards%3Ffbclid%3DIwAR1ORGkT84ZLn4I3dviOXD70fbEf3QUDxztGA2TKLQStJ8mQy_35UfdwVfs&h=AT3xA9c8HPKmzeIEtDyiE64CcDyud55w7lAkMXS_KCq4toRWUIjaGG8LpmO9psSx1nnWrlNnnJdNRa1swcwk9dp68KucEBqqs_oL2uocANUSZsK2fE0lmmFC18IKvFdyknFBcg

Dodaj komentarz